Traktorer

Torp utleie har utleie av traktor som sitt kjerneprodukt. Vi har et bredt utvalg av traktorer til utleie i forskjellige størrelser fra flere kjente produsenter. De merkene vi primært bruker er John Deere, New Holland og Landini.
Vi forsøker til enhver tid å fornye oss, og ha nyere traktorer i vår utleiepark. Max 3 år gamle traktorer er vår målsetning.

Kategori: Stikkord:
Beskrivelse

Beskrivelse

Leie av traktor blir stadig mer aktuelt da mange ikke har bruk for en traktor året rundt.
Mange bønder ser at behovet er størst i sesongene, og ønsker da å «toppe» med en traktor da. Om man kun har behov for den ekstra traktoren i 3-4 måneder så kan det være lønnsomt å leie istedenfor å eie, da man slipper unna forsikringer, vedlikehold, verditap og uforutsette utgifter. Også fra anleggsbransjen har vi kunder som trenger en traktor ekstra på et prosjekt, og da gjerne i kombinasjon med dumperhenger, og noen ganger gravemaskin.

Vi hjelper deg gjerne med å finne rett traktor med rett utstyr, så ta kontakt for et tilbud.

Leievilkår
1. Leien regnes fra og med den dag maskinene hentes eller sendes fra vært lager, til og med den dag de leveres tilbake til samme adresse. Leien regnes pr. døgn uansett om maskinene brukes eller ikke. Ønske om forlenget leietid skal meldes senest 2 dager før avtalt leietid utgår. Leien betales netto kontant ved mottagelse av faktura.

2. Frakt og transport til og fra vårt lager betales av leieren. Varene sendes alltid av oss som stykkgods, eller med bil hvis ikke annet er avtalt.

3. Når maskinene utleveres av oss, garanterer vi at de er i fullt driftsikker stand. Ved tilbakelevering skal varene være rengjorte, og i samme stand som ved utlevering, med unntak av normal slitasje. For ettersyn av slitte deler skjer ingen belastning utover den fastsatte leiegodtgjørelse. Forbruksartikler som brukes i leietiden betales av leieren.

4. MASKINENE SKAL BRUKES I OVERENSTEMMELSE MED INSTRUKSJONSBOKEN.

5. Leieren er ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. skjødesløs behandling. Reperasjoner av skader belastes særskilt etter at varen er tilbakelevert og gjennomgått på vårt verksted. Vi er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader. Leieren er selv ansvarlig kostnader ved en eventuell driftsstopp.

6. Leieren kan ikke låne bort bort maskinen til tredjemann, men har ansvaret for den inntil der er levert tilbake til oss. Ønskes leieforhold overført til en annen leietager, skal maskinen først innleveres til vårt verksted for ettersyn og kontroll. Om ikke remisse over ufakturert leie er mottatt innen 7 dager fra forfallsdagen opphører leieretten, og vi kan omgående hente maskinen, eller kreve den tilbake uten å være ansvarlig for resterende kontraktmessig leietid.