Tilbake

Tilhengere

Vi har tilhengere med 1,8 og 2,8 tonns nyttelast fra britiske Ifor Williams. Tilhengerne er solide og bærer preg av å være utviklet av et firma som har drevet med dette i over 50 år.

Kategori: Stikkord:
Beskrivelse

Beskrivelse

Under følger en oversikt over priser og en oversikt over tekniske data:

 

Type henger
 Maskinhenger
       Biltralle
  Planhenger
Type betegnelse  GX126  CT177  CT167
Pris døgn  650,- 700,-  900,-
Pris helg  1000,-  1150,-  1500,-

Alle priser er eks.mva

 Type henger Maskinhenger       Biltralle   Planhenger
 Type betegnelse GX126 CT177 CT167
 Nyttelast  2730  2615  2575
 Egenvekt  770  885  1025
 Totalvekt 3500 3500 3500
 Innv. mål (BXL)  184x366cm 230x510cm 223x477cm
Leievilkår
1. Leien regnes fra og med den dag maskinene hentes eller sendes fra vært lager, til og med den dag de leveres tilbake til samme adresse. Leien regnes pr. døgn uansett om maskinene brukes eller ikke. Ønske om forlenget leietid skal meldes senest 2 dager før avtalt leietid utgår. Leien betales netto kontant ved mottagelse av faktura.

2. Frakt og transport til og fra vårt lager betales av leieren. Varene sendes alltid av oss som stykkgods, eller med bil hvis ikke annet er avtalt.

3. Når maskinene utleveres av oss, garanterer vi at de er i fullt driftsikker stand. Ved tilbakelevering skal varene være rengjorte, og i samme stand som ved utlevering, med unntak av normal slitasje. For ettersyn av slitte deler skjer ingen belastning utover den fastsatte leiegodtgjørelse. Forbruksartikler som brukes i leietiden betales av leieren.

4. MASKINENE SKAL BRUKES I OVERENSTEMMELSE MED INSTRUKSJONSBOKEN.

5. Leieren er ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. skjødesløs behandling. Reperasjoner av skader belastes særskilt etter at varen er tilbakelevert og gjennomgått på vårt verksted. Vi er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader. Leieren er selv ansvarlig kostnader ved en eventuell driftsstopp.

6. Leieren kan ikke låne bort bort maskinen til tredjemann, men har ansvaret for den inntil der er levert tilbake til oss. Ønskes leieforhold overført til en annen leietager, skal maskinen først innleveres til vårt verksted for ettersyn og kontroll. Om ikke remisse over ufakturert leie er mottatt innen 7 dager fra forfallsdagen opphører leieretten, og vi kan omgående hente maskinen, eller kreve den tilbake uten å være ansvarlig for resterende kontraktmessig leietid.