Stillas

Vi har aluminiums fasadestillas til leie. Stillasen er lett og jobbe med og er svært stødig og solid.

Beskrivelse

Beskrivelse

Vi kan tilby utleie av stillasehenger med 68m2 stillase.
Stillasen ligger ferdig på tilhenger med alle deler og er enkel og transportere.
Pris pr døgn for denne pakken er kr 300,- eks.mva – ukeleie for samme pakke er kr 1500,- eks.mva.
En pakke på 68m2 måler for eksempel følgende : 12m lengde – 5m høyde + justerbare ben på inntil 60cm.
Platformhøyde er på 2 meter og 4 ,meter + justerbare ben.

Det er plass til to stillasepakker på en henger, altås inntill 136m2 dersom ikke en pakke er tilstrekkelig.

Ta kontakt med oss for mer info og priser vedrørende leie av stillas.

Leievilkår
1. Leien regnes fra og med den dag maskinene hentes eller sendes fra vært lager, til og med den dag de leveres tilbake til samme adresse. Leien regnes pr. døgn uansett om maskinene brukes eller ikke. Ønske om forlenget leietid skal meldes senest 2 dager før avtalt leietid utgår. Leien betales netto kontant ved mottagelse av faktura.

2. Frakt og transport til og fra vårt lager betales av leieren. Varene sendes alltid av oss som stykkgods, eller med bil hvis ikke annet er avtalt.

3. Når maskinene utleveres av oss, garanterer vi at de er i fullt driftsikker stand. Ved tilbakelevering skal varene være rengjorte, og i samme stand som ved utlevering, med unntak av normal slitasje. For ettersyn av slitte deler skjer ingen belastning utover den fastsatte leiegodtgjørelse. Forbruksartikler som brukes i leietiden betales av leieren.

4. MASKINENE SKAL BRUKES I OVERENSTEMMELSE MED INSTRUKSJONSBOKEN.

5. Leieren er ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. skjødesløs behandling. Reperasjoner av skader belastes særskilt etter at varen er tilbakelevert og gjennomgått på vårt verksted. Vi er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader. Leieren er selv ansvarlig kostnader ved en eventuell driftsstopp.

6. Leieren kan ikke låne bort bort maskinen til tredjemann, men har ansvaret for den inntil der er levert tilbake til oss. Ønskes leieforhold overført til en annen leietager, skal maskinen først innleveres til vårt verksted for ettersyn og kontroll. Om ikke remisse over ufakturert leie er mottatt innen 7 dager fra forfallsdagen opphører leieretten, og vi kan omgående hente maskinen, eller kreve den tilbake uten å være ansvarlig for resterende kontraktmessig leietid.