Tilbake

Spesiallifter

Vi har lifter som dekker de fleste behov for utleie

Kategori: Stikkord:
Beskrivelse

Beskrivelse

Hinowa terreng-gående beltelift

Denne liften har en arbeidshøyde på 14 meter. Den har svært beskjedene mål og kommer frem de fleste steder. Liften har gummibelter og fungerer derfor både ute i terrenget og innendørs. Liften måler kun 78 cm i bredden og 1,98 i høyden og har motordrift eller 230V.

Dagleie: kr 1200,- eks. mva.
Helgeleie : kr 1900,- eks.mva

Ta kontakt for lengre leieperiode.

Maks. arbeidshøyde 14 m
Maks. platformhøyde 12 m
Maks. rekkevidde 6,5 m (120 kg)
Kurvmål(LxD) 146 x 77 cm
Maks. plattformlast 200 kg
Støtteben bredde oppstilt 3,0 m
Fremdrift Bensin/nettstrøm
Lengde 4 m
Høyde 1,98 m
Bredde 0,78 m
Egenvekt 1700 kg

Annen informasjon

Beltedrift. Fin til ulent terreng, kan flyttes med støttebein nesten nede for å sikre mot velting(veltefare med transport). Kan leveres med hvite belter. Finnes med både stor kurv med plass til to personer, og med liten kurv til én person. Kurven kan demonteres med enkelt håndgrep og den kan flyttes med støttebein nesten nede for å sikre motvelting (veltefare ved lokal flytting).

Leievilkår
1. Leien regnes fra og med den dag maskinene hentes eller sendes fra vært lager, til og med den dag de leveres tilbake til samme adresse. Leien regnes pr. døgn uansett om maskinene brukes eller ikke. Ønske om forlenget leietid skal meldes senest 2 dager før avtalt leietid utgår. Leien betales netto kontant ved mottagelse av faktura.

2. Frakt og transport til og fra vårt lager betales av leieren. Varene sendes alltid av oss som stykkgods, eller med bil hvis ikke annet er avtalt.

3. Når maskinene utleveres av oss, garanterer vi at de er i fullt driftsikker stand. Ved tilbakelevering skal varene være rengjorte, og i samme stand som ved utlevering, med unntak av normal slitasje. For ettersyn av slitte deler skjer ingen belastning utover den fastsatte leiegodtgjørelse. Forbruksartikler som brukes i leietiden betales av leieren.

4. MASKINENE SKAL BRUKES I OVERENSTEMMELSE MED INSTRUKSJONSBOKEN.

5. Leieren er ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. skjødesløs behandling. Reperasjoner av skader belastes særskilt etter at varen er tilbakelevert og gjennomgått på vårt verksted. Vi er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader. Leieren er selv ansvarlig kostnader ved en eventuell driftsstopp.

6. Leieren kan ikke låne bort bort maskinen til tredjemann, men har ansvaret for den inntil der er levert tilbake til oss. Ønskes leieforhold overført til en annen leietager, skal maskinen først innleveres til vårt verksted for ettersyn og kontroll. Om ikke remisse over ufakturert leie er mottatt innen 7 dager fra forfallsdagen opphører leieretten, og vi kan omgående hente maskinen, eller kreve den tilbake uten å være ansvarlig for resterende kontraktmessig leietid.