Gravemaskiner

Vi har gravemaskiner i de fleste størrelser. Våre maskiner begynner på 1,9 tonn og går opp til 25 tonn. De fleste er beltemaskiner, men vi har også en hjulgraver på 13 tonn.

Beskrivelse

Beskrivelse

Det følger med 2 skuffer, graveskuff og pusseskuff, til alle våre maskiner ved leie uten tillegg i pris.
Tilhenger er inkludert ved leie av 1,9t og 2,5t maskin.

Type Hitachi
ZX19-5
CATEPILLAR
302.8
CATEPILLAR
305E
Catepillar
308D
Catepillar
320EL
 Hitachi
ZX130W hjul
Størrelse (Kg) 1.900 2.500 5.000 8.500 22.000  13.000
Drift Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel  Diesel
Brosjyre -spec  Spec (pdf)  Spec (pdf)
Dagpris 1300,- 1500,- 1900,- 2200,- 3000,-  3000,-
Helgepris 2000,- 2600,- 3800,- 4200,- 5500,- 5500,-
Tilleggsutstyr:
Rotortilt døgn/weekend  – 600,- / 950,- 700,- / 1100,-  800,- / 1300 700,- / 1100,-
Pigghammer døgn/weekend  – 650,- / 1100,- 750,- / 1200,- 750,- / 1200,-  1950,- / 3100,-

Alle priser er inkludert forsikring.
Alle priser er eks.mva

Leievilkår
1. Leien regnes fra og med den dag maskinene hentes eller sendes fra vært lager, til og med den dag de leveres tilbake til samme adresse. Leien regnes pr. døgn uansett om maskinene brukes eller ikke. Ønske om forlenget leietid skal meldes senest 2 dager før avtalt leietid utgår. Leien betales netto kontant ved mottagelse av faktura.

2. Frakt og transport til og fra vårt lager betales av leieren. Varene sendes alltid av oss som stykkgods, eller med bil hvis ikke annet er avtalt.

3. Når maskinene utleveres av oss, garanterer vi at de er i fullt driftsikker stand. Ved tilbakelevering skal varene være rengjorte, og i samme stand som ved utlevering, med unntak av normal slitasje. For ettersyn av slitte deler skjer ingen belastning utover den fastsatte leiegodtgjørelse. Forbruksartikler som brukes i leietiden betales av leieren.

4. MASKINENE SKAL BRUKES I OVERENSTEMMELSE MED INSTRUKSJONSBOKEN.

5. Leieren er ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. skjødesløs behandling. Reperasjoner av skader belastes særskilt etter at varen er tilbakelevert og gjennomgått på vårt verksted. Vi er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader. Leieren er selv ansvarlig kostnader ved en eventuell driftsstopp.

6. Leieren kan ikke låne bort bort maskinen til tredjemann, men har ansvaret for den inntil der er levert tilbake til oss. Ønskes leieforhold overført til en annen leietager, skal maskinen først innleveres til vårt verksted for ettersyn og kontroll. Om ikke remisse over ufakturert leie er mottatt innen 7 dager fra forfallsdagen opphører leieretten, og vi kan omgående hente maskinen, eller kreve den tilbake uten å være ansvarlig for resterende kontraktmessig leietid.