Fliskuttere

Teknamotor fliskuttere er produsert med mål om å gjøre selv den mest kresne bruker fornøyd!

Kategori: Stikkord:
Beskrivelse

Beskrivelse

Teknamotor Skorpion 160SD

Type Vekt Drift Dagpris Helgepris
Skorpion 160SD 980 kg Diesel 1000,- 1800,-

Kr 100,- eks.mva pr. brukstime kommer i tillegg for knivslitasje.

Denne fliskutteren egner seg for alle oppgaver. Enten det er små eller store kvister. Den er utstyrt med en Lombardini dieselmotor på 38,5hk og kutter kvist som har en diameter på opptil 16cm. Den har stor innmatningsåpning på 28,5×16,5 , noe som er viktig når man fliser grener med stort spenn.

Fliskutteren har en kapasitet på opptil 12m3 i timen. Fliskutteren kan trekkes etter personbil noe som gjør kutteren svært fleksibel.

2+2 kniver. Electronic no-stress device (autostopp).

Mål: B180xL366xH223 cm – 980 kg.

Leievilkår
1. Leien regnes fra og med den dag maskinene hentes eller sendes fra vært lager, til og med den dag de leveres tilbake til samme adresse. Leien regnes pr. døgn uansett om maskinene brukes eller ikke. Ønske om forlenget leietid skal meldes senest 2 dager før avtalt leietid utgår. Leien betales netto kontant ved mottagelse av faktura.

2. Frakt og transport til og fra vårt lager betales av leieren. Varene sendes alltid av oss som stykkgods, eller med bil hvis ikke annet er avtalt.

3. Når maskinene utleveres av oss, garanterer vi at de er i fullt driftsikker stand. Ved tilbakelevering skal varene være rengjorte, og i samme stand som ved utlevering, med unntak av normal slitasje. For ettersyn av slitte deler skjer ingen belastning utover den fastsatte leiegodtgjørelse. Forbruksartikler som brukes i leietiden betales av leieren.

4. MASKINENE SKAL BRUKES I OVERENSTEMMELSE MED INSTRUKSJONSBOKEN.

5. Leieren er ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. skjødesløs behandling. Reperasjoner av skader belastes særskilt etter at varen er tilbakelevert og gjennomgått på vårt verksted. Vi er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader. Leieren er selv ansvarlig kostnader ved en eventuell driftsstopp.

6. Leieren kan ikke låne bort bort maskinen til tredjemann, men har ansvaret for den inntil der er levert tilbake til oss. Ønskes leieforhold overført til en annen leietager, skal maskinen først innleveres til vårt verksted for ettersyn og kontroll. Om ikke remisse over ufakturert leie er mottatt innen 7 dager fra forfallsdagen opphører leieretten, og vi kan omgående hente maskinen, eller kreve den tilbake uten å være ansvarlig for resterende kontraktmessig leietid.