Tilbake

Dumperhengere

Vi leier ut kvalitetshengere fra Western. Vi kan leie ut hengerne for seg selv, eller i kombinasjon med en av våre gravemaskiner.
Tilhengeren kan også leies sammen med en av våre utleietraktorer.Primært er det 10 tonns lettdumper, samt 12 tonns anleggsdumper vi har tilgjengelig.

Vi har flere dumperhengere på lager til enhver tid, så ta kontakt.

Kategori: Stikkord:
Beskrivelse

Beskrivelse

Lettdumperen er beregnet for kjøring av jordmasser, flytting av mindre gravemaskiner, etc.
Anleggsdumperen har hardox stål i dumperkassen og er beregnet til kjøring av steinmasser, flytting av gravemaskin inntil 8 tonn, etc.

Følgende tekniske spesifikasjoner og priser har de forskjellige tilhengerene

Dumperhenger WF10LD WF12DL WF14DL
Lengde innv. (m) 3,9 4,2 4,8
Bredde innv. (m) 2,39 2,39 2,39
Høyde karmer (m) 0,7 0,7 0,7
Kapasitet (m3) 6,5 6,9 8,1
Ståltype S355 Hardox 450 Hardox 450
Dekk 520/50R17 560/45R22,5 550/65×22,5
Antall aksler 2 2 2
Vekt (kg) 2750 4100 4800
Nyttelast (tonn) 10 12 16
Dagpris (kr) 700,- 900,- på forespørsel
Helgepris (kr) 1100,- 1400,-  

Alle priser er eks. mva

Leievilkår
1. Leien regnes fra og med den dag maskinene hentes eller sendes fra vært lager, til og med den dag de leveres tilbake til samme adresse. Leien regnes pr. døgn uansett om maskinene brukes eller ikke. Ønske om forlenget leietid skal meldes senest 2 dager før avtalt leietid utgår. Leien betales netto kontant ved mottagelse av faktura.

2. Frakt og transport til og fra vårt lager betales av leieren. Varene sendes alltid av oss som stykkgods, eller med bil hvis ikke annet er avtalt.

3. Når maskinene utleveres av oss, garanterer vi at de er i fullt driftsikker stand. Ved tilbakelevering skal varene være rengjorte, og i samme stand som ved utlevering, med unntak av normal slitasje. For ettersyn av slitte deler skjer ingen belastning utover den fastsatte leiegodtgjørelse. Forbruksartikler som brukes i leietiden betales av leieren.

4. MASKINENE SKAL BRUKES I OVERENSTEMMELSE MED INSTRUKSJONSBOKEN.

5. Leieren er ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. skjødesløs behandling. Reperasjoner av skader belastes særskilt etter at varen er tilbakelevert og gjennomgått på vårt verksted. Vi er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader. Leieren er selv ansvarlig kostnader ved en eventuell driftsstopp.

6. Leieren kan ikke låne bort bort maskinen til tredjemann, men har ansvaret for den inntil der er levert tilbake til oss. Ønskes leieforhold overført til en annen leietager, skal maskinen først innleveres til vårt verksted for ettersyn og kontroll. Om ikke remisse over ufakturert leie er mottatt innen 7 dager fra forfallsdagen opphører leieretten, og vi kan omgående hente maskinen, eller kreve den tilbake uten å være ansvarlig for resterende kontraktmessig leietid.