Tilbake

Bomlifter

Vi har lifter som dekker de fleste behov for utleie

Kategori: Stikkord: , ,
Beskrivelse

Beskrivelse

Selvgående bomlifter fra 15,7 – 21meter

Modell Genie
S-45
Manitou ATJ180 Niftylift HR21
Maks. arbeidshøyde 15,72 m 17,65 m 20,8 m
Maks. plattformhøyde 13,72 m 15,65 m 18,8 m
Løftekapasitet 227 kg 230 kg 225 kg
Horisontal rekkevidde 11,18 m 10,6 m 12,8 m
Plattformsving 160° 180° 100°
Kjørehastighet senket, 4 WD 7,7 km/t 5,8 km/t 6,6 km/t
Kjørehastighet løftet 1,1 km/t
Maks. stigningsevne, 4 WD 40 % 40 % 45 %
Hjuldimensjon, RT 12 – 16,5
Egenvekt 6709 kg 8090 kg 6660 kg
Drift -4 WD  Deutz dieselmotor  Perkins dieselmotor Kubota dieselmotor
Kurv lengde/bredde 2,44 m 1,8 x 0,8 m 1,8 x 0,85 m
Høyde 2,49 m 2,56 m 2,15 m
Lengde maks./min. 8,48 m / 6,80 m 7,77 m 5,3 m
Bredde 3,35 m 2,3 m 2,27 m
Akselavstand 2,20 m 2,20 m
 Bakkeklaring  0,32 m 0,425 m
Leievilkår
1. Leien regnes fra og med den dag maskinene hentes eller sendes fra vært lager, til og med den dag de leveres tilbake til samme adresse. Leien regnes pr. døgn uansett om maskinene brukes eller ikke. Ønske om forlenget leietid skal meldes senest 2 dager før avtalt leietid utgår. Leien betales netto kontant ved mottagelse av faktura.

2. Frakt og transport til og fra vårt lager betales av leieren. Varene sendes alltid av oss som stykkgods, eller med bil hvis ikke annet er avtalt.

3. Når maskinene utleveres av oss, garanterer vi at de er i fullt driftsikker stand. Ved tilbakelevering skal varene være rengjorte, og i samme stand som ved utlevering, med unntak av normal slitasje. For ettersyn av slitte deler skjer ingen belastning utover den fastsatte leiegodtgjørelse. Forbruksartikler som brukes i leietiden betales av leieren.

4. MASKINENE SKAL BRUKES I OVERENSTEMMELSE MED INSTRUKSJONSBOKEN.

5. Leieren er ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. skjødesløs behandling. Reperasjoner av skader belastes særskilt etter at varen er tilbakelevert og gjennomgått på vårt verksted. Vi er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte skader. Leieren er selv ansvarlig kostnader ved en eventuell driftsstopp.

6. Leieren kan ikke låne bort bort maskinen til tredjemann, men har ansvaret for den inntil der er levert tilbake til oss. Ønskes leieforhold overført til en annen leietager, skal maskinen først innleveres til vårt verksted for ettersyn og kontroll. Om ikke remisse over ufakturert leie er mottatt innen 7 dager fra forfallsdagen opphører leieretten, og vi kan omgående hente maskinen, eller kreve den tilbake uten å være ansvarlig for resterende kontraktmessig leietid.